Στρατηγική

Σε μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από την όλο και πιο σύνθετη παροχή υπηρεσιών,

αλλά και από τις αυξημένες απαιτήσεις τόσο από την πλευρά των διαφημιζόμενων όσο και από την πλευρά των καταναλωτών, η εφαρμογή της ψηφιακής επικοινωνίας (Digital Communication) δίνει νέες διαστάσεις στην επιχείρησή καθώς και ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.

περισσότερα

Προφίλ

H Rubicon A.E. ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες

οργανισμών κάθε μεγέθους, ώστε να προσελκύουν, να ικανοποιούν και να διατηρούν τις σχέσεις με τους πελάτες τους, με άξονα την ψηφιακή πραγματικότητα. Η Rubicon παρέχει τη στρατηγική, την τεχνολογία και τα κανάλια που επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών του digital marketing.

περισσότερα

Τεχνολογία

Στη  ψηφιακή εποχή, η τεχνολογία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά

στην παροχή υπηρεσιών και στη διεξαγωγή ψηφιακών επικοινωνιακών ενεργειών.
Οι εταιρείες ψάχνουν να βρουν τρόπους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στα ψηφιακά μέσα, να προσελκύσουν νέους πελάτες και να εμβαθύνουν τις σχέσεις μαζί τους, με στόχο να αυξήσουν τα κέρδη τους.

περισσότερα

Κανάλια

Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη διακίνηση πλήθους πληροφοριών

είναι πια απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να απευθύνουν σε διαφορετικά ψηφιακά μέσα, στοχευμένα μηνύματα σε επιλεγμένα κοινά.
Στη Rubicon είναι πεποίθησή μας πως η επιτυχία δεν έγκειται στην ικανότητα προσέγγισης του συνόλου του κοινού, αλλά στην κατάλληλη και συνδυαστική επιλογή των μέσων, στη στόχευση συγκεκριμένων ομάδων κοινού και στην εξατομίκευση του μηνύματος.

περισσότερα